D-shape bulgusu nedir?

D-shape bulgusu nedir?

- Bölüm: Güncel, Kardiyak Aciller
78
0
@AYDIN SARIHAN

D-shape bulgusu, Ekokardiyografide kalbin interventriküler septumun düzleşmesi bulgusudur. Akut veya kronik sağ ventrikül aşırı yüklenmesinde oluşmaktadır. Pulmoner emboli, pulmoner hipertansiyon ve ASD’li hastalar da görülmektedir.


D-shape görünümünde: Diastol sonunda, Sağ kalp ve sol kalp dilate olur ancak sağ ventrikül basıncı yüksel olması nedeniyle interventriküler septum düzleşir.

Sistol başlangıcında, sol ventrikülde ki basınç yükselir. Septal duvarlar içe doğru hareket etmeye başlar, ancak başlangıçta sol ventrikül dairesel hale gelinceye kadar septum  paradoksal olarak dışarı doğru hareket eder. Ardından tüm duvarlar birlikte içe doğru büzüşerek sol ventrikül boşluğunu enine kesitte tutar. Sonra diyastol başlıyor. Septal olmayan sol ventrikül duvarları gevşer ve sol ventrikül basıncını düşürerek dışarıya doğru hareket eder. Septum, erken diyastolde yassılaşana kadar tekrar paradoksal olarak içe doğru hareket eder, daha sonra sol ventrikül dolduğunda, septum düzleştirilmiş halde dışarı doğru hareket eder.

Bu paradoksal erken diyastolik ve erken sistolik septal hareket, sağ ventrikül basıncı ve hacim yükündeki akut yükselmeyle karşılaştırıldığında sol ventrikül basıncı ve hacimindeki akut düşüşü yansıtır.

Referanslar

  1. Mitoff PR, Beauchesne L, Dick AJ, Chow BJ, Beanlands RS, Haddad H, et al. Imaging the failing right ventricle. Curr Opin Cardiol. 2012;27:148–53. 
  2. Moceri P, Baudouy D, Chiche O, Cerboni P, Bouvier P, Chaussade C, et al. Imaging in pulmonary hypertension: Focus on the role of echocardiography. Arch Cardiovasc Dis. 2014;107:261–71. 
  3. Mazurek JA, Forfia PR. Enhancing the accuracy of echocardiography in the diagnosis of pulmonary arterial hypertension: Looking at the heart to learn about the lungs. Curr Opin Pulm Med. 2013;19:437–45.

Cevap verin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.